ЗАЯВА з приводу місцевих виборів

Українці стануть повноправними господарями тільки у своїй національній державі – через механізм національного народовладдя.

Тільки під прапором Української національної ідеї і тільки через згуртовану під цим прапором національну громаду можна ідейно об’єднати устремління більшості народу з державотворчими зусиллями ідейно визначеної влади і зробити цю більшість народу активним і відповідальним суб’єктом державотворення.

Тому невідкладною потребою є творення в кожному селі чи місті, у колективі чи професійному об’єднанні української національної громади. Саме з національної громади треба починати творення власної національної держави – тої політичної „хати”, у якій, кажучи словами Тараса Шевченка, буде „своя й правда, і сила, і воля”. А щоб здобути її, „треба миром, громадою обух сталить”.

Українська національна громада – це спільність,

— яка усвідомлює себе невід’ємною часткою української нації,

— яка відчуває свою відповідальність за відродження, збереження і продовження своєї нації в часі,

— яка згуртована під прапором Української національної ідеї,

— яка об’єднана спільною метою – здобуття української національної держави із всеохопною системою українського національного народовладдя,

— яка підпорядковує свої особисті та групові інтереси цій загальнонаціональній високій ідеї-меті,

— яка і своїх співгромадян, і представників національних меншин, і владу, і політичні, громадські, професійні, етнічні та релігійні об’єднання, і всіх претендентів на владу оцінює передусім за їхнім ставленням до цієї ідеї-мети, готовністю включитися в боротьбу за її здійснення та реальним внеском у справу її реалізації.

Ми не можемо зараз створити проукраїнську більшість у Верховній Раді, в Уряді чи в Офісі Президента: і ЗМІ, і механізм формування та контролю влади повністю в руках олігархів, тому там домінують неукраїнські та антиукраїнські сили.

Але ми просто зобов’язані творити таку національно свідому більшість у кожному українському селі чи місті, у виробничому чи творчому колективі, у кожному професійному, освітньому чи релігійному об’єднанні.

Надійною опорою і послідовними соратниками ініціаторів творення українських національних громад можуть і повинні стати українські націоналісти, які послідовно діють для культивування й утвердження цієї ідеї.

Закликаємо українців обирати депутатами і керівниками міст і сіл не злодіїв, навіть якщо вони „свої”, не тих, що краще брешуть, і не тих, що перед виборами кидають Церкві і громаді якусь дещицю з накраденого, а тих, що проявили себе в боротьбі за інтереси громади, за право українців бути господарями своєї долі на своїй землі;

Наша доля – у наших руках. Бо незмінними правдами є Шевченкове: “Борітеся – поборете!..” та “В своїй хаті своя й правда, і сила, воля”.

Провід Українських Націоналістів

Степан Брацюнь,

Голова Конгресу Українських Націоналістів

Віктор Сердулець,

Головний командир ВО «Тризуб» ім. Степана Бандери

Богдан Червак,

Голова ОУН