ПОЧАТОК КІНЦЯ ІМПЕРІЇ. ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО

Українська земля багата творенням візійних феноменів, визначальних для розвитку світової цивілізації. Протошумерська писемність Кам’яної могили (за результатами досліджень провідного російського шумеролога А. Г. Кифішина), яка занедбана сучасними владоможцями руйнується в запорізьких степах. Меандри Мізенської епохи, які через десятки тисяч років стали одним із символів впізнаваності для давньогрецької культури. Трипільська цивілізація, яка мала визначальний вплив на формування кріто-мікенської та й загалом, давньогрецької культури. Козацька демократична республіка – держава з унікальною військово-політичною та господарською організацією у морі середньовічних європейських та азійських деспотій. Широко відомий сучасникам феномен створення, за ініціативою ОУН, Української Повстанської Армії — однієї з найпотужніших армій опору, яка за відсутності будь-якої підтримки західних союзників, військових кадрів та воєнного досвіду, майже двадцять років, до початку 1960-их років, вела збройну боротьбу проти гітлерівського Третього Райху та комуністичного СССР.

Значно менш відомий широкому загалу інший феномен українського національно-визвольного руху. Завдяки підтримці світового українства та інших поневолених бездержавних народів Організація Українських Націоналістів в другій половині ХХ ст. створюють унікальне явище, – активно діючий загальносвітовий антиімперський, антикомуністичний рух, його філософсько-політичну концепцію, тактику та стратегію, систему громадських представницьких структур на всіх континентах задля ефективної реалізації наступальної української національно-визвольної міжнародної політики за відсутності власної незалежної держави. І все це в умовах активної протидії імперського СССР, його каральних органів НКВД-МГБ-КГБ та маріонеткової, підконтрольної Москві, неукраїнської Української ССР.


Акт відновлення Української держави

У квітні 1941 року, коли вже відчувався чад війни між СССР та нацистською Німеччиною, в Кракові на ІІ Великому Зборі ОУН за маніфестовано: ОУН «…бореться за Українську суверенну соборну державу, за визволення поневолених Москвою народів Східної Європи й Азії, за новий справедливий лад на руїнах московської імперії СССР. Організація Українських Націоналістів продовжуватиме всіма силами революційну боротьбу за визволення українського народу без огляду на всі територіяльно-політичні зміни, які зайшли б на терені Східньої Європи. …Шляхом до осягнення наших цілей є українська революція в московській імперії СССР в парі з визвольною боротьбою поневолених Москвою народів під гаслом: “Свобода народам і людині!“».

Так народилася концепція широкого фронту поневолених совєтською імперією народів, яка стала наріжним каменем міжнародної політики українців в боротьбі за незалежність. Крім того, випрацювано детальну дорожню карту відновлення української державності в разі вибуху війни. Розпочато створення похідних груп на схід, північ та південь України з ціллю пропаганди національно-державницької ідеї та творення місцевих українських органів влади.

З вибухом німецько-совєтської війни спеціальна група на чолі з Ярославом Стецьком вирушила до Львова для організації відновлення незалежності України. 30 червня 1941 року на площі Ринок, 10 у Львові скликано Національні Збори з участю визначних громадсько-політичних діячів, які підтримали ініційований ОУН Акт Відновлення Української Держави та створення на багатопартійній основі українського уряду – Українського державного правління на чолі з Ярославом Стецьком.

Акт Відновлення Української Держави «Пастирськими листами» привітали Голова Української Греко-Катольцької Церкви Митрополит Андрей Шептицький і Голова Української Автокефальної Православної Церкви Митрополит Полікарп.

Професор Ерік Кох — капітан абверу та зв’язковий між міністром Розенбергом та групою армій «Південь» намагався перешкодити проведенню зборів та голосуванню Акту. Та коли йому не вдалося завадити, кинув в обличчя головуючому на Зборах Ярославові Стецькові: «Sie, ukrainer, werden das niemals haben! Sie spielen mit Feuer!» («Ви, українці, не матимете цього ніколи! Ви граєтесь з вогнем!» перекл. П.Т.).


Гра з вогнем

Уряд та створені ОУН похідні групи, які за твердженням О. Багана налічували близько 7000 осіб, блискавично приступили до створення місцевих адміністрацій не лише повсюдно в містах і селах Західної України. Похідні групи встигають створити місцеві органи влади в Кам’янець-Подільському, Вінниці, Житомирі, Кіровограді та Дніпропетровську. Паралельно створюються окружні, повітові, районні та міські адміністрації. Одночасно творилася на місцях українська озброєна поліція. На жаль, ОУН не вдалося  організувати та провести національні збори у Києві та проголосувати Акт Відновлення Української Держави, оскільки організаційна група, яка проривалася в стольний град, була заарештована ґестапо у Василькові.

Нацисти були  налякані успіхами українців. 5 липня 1941 р. нарада у Гітлера категорично відкинула можливість політичної самостійності українців. Плани на Україну нацистів та українських патріотів були діаметрально протилежними. Жодної української державності, лише «Lebensraum» — життєвий простір для німців.

На ультиматум Гітлера — відкликати Акт проголошення Української Держави — провідник ОУН Степан Бандера, прем’єр уряду Ярослав Стецько і голова Українського Національного Комітету (УНК) Володимир Горбовий відповіли категоричною відмовою.  Тому в вересні 1941 року вони були разом з іншими очільниками ОУН кинуті до внутрішньої ґестапівської тюрми Целленбау  нацистського табору Заксенгаузен, де перебували до осені 1944 р. Ґестапо протягом літа-осені 1941 р. арештувало близько 2000 тис. провідних членів ОУН, більшість з яких були закатовані в ґестапівських застінках або загинули в  нацистських концтаборах, в т. ч. і два рідних брати Степана Бандери.

Вести боротьбу з німецькою владою, як імперсько-окупаційною на рівні боротьби з московськими окупантами постановила Перша Конференція ОУН, яка відбулася в вересні 1941-го уже в глибокому підпіллі. Заборонялося будь-яке співробітництво з естапо, котре розглядалося як зрада і беззастережно каралося. А вже 25 листопада 1941 р. органи поліції безпеки й СД, дислоковані в райхскомісаріаті, отримали наказ: «Незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстання у рейхскомісаріаті, мета якого створення незалежної України. Всі активісти руху Бандери повинні бути негайно арештовані й після ґрунтовного допиту таємно знищені як грабіжники».


Свобода народам і людині

У таємному рапорті ЦРУ 1952 року, оприлюдненому нещодавно блогером Олексієм Бухалом на сайті ВВС, невідомий нам аналітик наголошує, що УПА воювали не лише за незалежність України, але й за волю пригноблених в СССР народів. Вище командування повстанців формувало окремі автономні підрозділи з представників різних національностей грузинів, азербайджанців, узбеків, татар, євреїв та ін.

21-22 листопада 1943 р. на території східної Волині в с. Будера́ж  (сьогодні Здолбунівський р-н, Рівненської обл.) підпільники організували Конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії за участю національних делеґацій грузинської, вірменської, казахської, осетинської, черкеської, азербайджанської, кабардинської, татарської, чувашської, башкирської, білоруської та узбецької. Видавали листівки різними мовами та агітували проти більшовицького імперіалізму.

Автор таємного рапорту вважав, що сама по собі Конфереція не могла суттєво вплинути на ситуацію, але, водночас, визначений  політичний курс та започаткований процес поширення спільної визвольної боротьби поневолених народів у СРСР нагадував снігову кулю, що рухаючись могла перетворитися на лавину: «Радянську диктатуру поранили в її Ахіллесову п’яту – не вирішені національні проблеми та соціальні протиріччя».

Більшовицький режим створив Радянський Союз і тим самим врятував від розпаду Російську імперію, але не зміг у перспективі протистояти національній ідеї. Йому не допомогли ані терор, ані інші методи. Цю тезу підтвердили наслідки Другої світової війни та сутність СРСР – йдеться  у рапорті ЦРУ. Кінцево резюме рапорту: західні демократії встановили б правильний баланс сил у Європі, якби врахували інтереси поневолених націй.


Антибільшовицький Блок Народів

Я. Стецько так визначив концепцію АБН: «АБН – концепція національно-визвольної революційної боротьби поневолених націй, концепція визволення поневолених народів шляхом національних революцій.

…Це концепція світового протиросійського, протикомуністичного, протиімперіялістичного фронту волелюбних національних і теїстичних елементів світу, які стверджують принцип соціяльної справедливости всередині кожної нації, виступають проти тиранії в обороні незалежности і свободи людини». АБН вдалося «…довести західному світові, що його політика помилкова, коли йдеться про нехтування фронту поневолених народів. Мусить бути створений осередок координації боротьби західного світу і поневолених народів в кожному напрямку: політичному, військовому й пропаґандивному. Мусять бути організовані окремі військові національні формації поневолених націй теж на еміґрації,  коли будуть визнані альянтами їхні цілі».

Висновки невідомого нам аналітика ЦРУ 1952 року виявилися неймовірно далекоглядними, майже пророчими. Концепцію Антибільшовицького Блоку Народів за твердженням Ярослава Стецька розробляв С. Бандера. Однак, завдяки наполегливості Я. Стецька у другій пол. ХХ ст. ОУН вдалося створити масштабну та дієву міжнародну мережу антиімперського і антикомуністичного руху, якої не знала світова історія. Активну участь брала українська делегація в створенні та діяльності Світової Антикомуністичної Ліги (ВАКЛ, Токіо, 1967 р.),  до складу якої входили представники більш ніж 60 країн світу. Українська делегація на чолі з Ярославом Стецьком домоглася входження у ВАКЛ як рівноправна з американською, японською та іншими делегаціями, за якими стояли потужні світові держави. Т. ч. Світова Антикомуністична Ліга визнала Україну, яка має право на Самостійну Державу, якої поки що не існує. Я. Стецько, Л. Добрянський, Слава Стецько були постійними делегатами ВАКЛ, а Я. Стецько – постійним членом екзекутиви – керівного органу Світової Антикомуністичної Ліги.  У конференціях ВАКЛ українці також брали участь як представники Європейської Ради Свободи й Американської Ради для Світової Свободи.

Глобальна дипломатична діяльність АБН, ОУН, які в різний час очолював Я. Стецько, Ліги Визволення України, Світової Антикомуністичної Ліги, Європейської Ради Свободи мали значний вплив на весь цивілізований світ,  сприяли усвідомленню політичними лідерами та народами США, Західної Європи, Азії та інших країн універсальності, системності російсько-імперської загрози. «Сила головний аргумент проти Росії» Ярослава Стецька сфокусувалася в міжнародну державну політику США епохи Рональда Реґена – «Мир через силу». Так розпочиналося падіння модифікації Російської імперії — СССР.

Тарас Процев’ят

Народний депутат України 2-го скликання,

Кандидат історичних наук


м. Київ,